I PUT MY SOUL POLITELY ONE BY ONE
FOR YOUR SMILE

本格ハンバーガー専門店 & アメリカンダイニングバー

Yutoriromotomachi 2F. 54. Toyokawa Motomachi.
Toyokawa Shi. Aichi Ken. 442-0035. Japan